Sv_2008_4453Kapucinorden grundades 1525 av Matteo Serafini från Bascio. Namnet kapucin kommer av utseendet på klädedräkten som är en typisk munkklädsel i brunt tyg med en kapuschong (kapucin). En kapucin har ofta skägg. Matteo da Bascio var franciskan och orden är därför egentligen en gren av Franciskanorden, som ju bildades i Italien 1209. Grundtanken i början var att Matteo ville leva ett ännu strängare liv. Han ville predika för folket, arbeta med de sjuka och leva ett mycket enkelt rikt böneliv. Själv levde han en tid bland eremiter, höll sig gömd delvis för att han var rädd för att kapucinerna ej skulle godkännas som en särskild orden.

Under de första åren ökade antalet kapuciner snabbt. Orden spreds snabbt till övriga Europa bl. a. till Polen 1681. Polens dåvarande kung Jan Sobieski vann ett slag mot turkarna vid Wien och lovade som tack till Gud att hjälpa kapucinerna till att etablera sig i Polen. Första klostret byggdes i Warszawa. Idag finns många kloster i Polen och c:a 500 kapuciner. I hela värden finns c:a 14 000 kapuciner och i Sverige 11 st. med 4 kommuniteter i Saltsjö-Duvnäs (Nacka), Haninge, Skövde och Göteborg (Angered).

Kapuciner idag lever alltid i kloster eller kommuniteter. Huvuduppgifter är att vara biktfader och predikanter. Ofta sköter de om katolska församlingar som kyrkoherdar och kaplaner. Man ägnar sig inte åt sjukvård i egentligen mening utan istället åt den att möta de sjukas andliga behov, t.ex. Maria Regina vilohem i Nacka. Vidare med människor med sociala problem och missbruk och mer med utbildning och stöd till dem som arbetar med dessa problem.

Kapucinordens två provinser (Warszawa och Krakow) driver idag omfattande mission bl.a. i Mellan- och Sydamerika, USA, Afrika, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, de baltiska länderna, och sedan länge i Sverige. De löften som en munk avger är ju fattigdom, lydnad och kyskhet. En kapucin lever enligt löften för att så nära som möjligt leva i Jesu efterföljd i det man tror var Jesu sätt att leva. Regelbundet böneliv är grunden för allt dagligt liv. Förkunnelsen är viktig liksom själavården. Glädje genomsyrar livsföringen Franciskanerna som kapucinerna tillhör har kallats Guds spelemän. Glädjen märks inte minst i kontakten med alla barn.