Roma_20110505_1938

För att bli en kapucinbroder behöver Du villigt svara på kallelsen att tjäna Gud och människor enligt den helige Franciskus sätt att leva, enligt den franciskanska andligheten.

Om Du urskiljer att Gud kallar Dig till ett sådant liv, kan du efter en överenskommelse med respektive föreståndare börja leva som en kapucin.

Det går till så här: Postulatet – En ettårsperiod när Du får chans att lära känna brödernas liv i kommuniteten. Det är också en tid när bröderna i kommuniteten får lära känna Dig som kandidat till kapucinernas orden.

Novitiatet – I början av novitiatet får Du en ordensdräkt. Därefter upplever Du under en ettårsperiod mer intensivt livet i kapucinernas kommunitet enligt de regler som gäller för ordens liv i den helige Franciskus anda. Denna tid leder till att Du helt medvetet och i frihet bestämmer om Du vill avlägga de första ordenslöftena – att leva i lydnad, utan egendom och i kyskhet. De fösta löftena avlägger man för ett år.

Post-novitiatet – Under två år lever Du i kommunitet och utför olika uppdrag. Du fördjupar och får en bättre förståelse för din egen kallelse, samt förbereder Dig för att bestämma Dig om Du vill avlägga de eviga löftena, alltså leva livet ut i kapucinernas kommunitet

Junioratet – En tid av ytterligare formation för Dig som skall vara en lekbroder (icke-präst)

Seminariet – Sex år av studier i filosofi och teologi som förbereder Dig för att bli prästvigd.

65387_790640064283281_546886606_n

Vill du bli en av oss?
Ge dig själv tid för stillhet och eftertanke,
så att Gud kan göra något mycket, mycket vackert av ditt liv!
Denna hemsida vill hjälpa dig med det…
Har du frågor, är du mycket välkommen att ställa dem till oss!