Lekmannaorden inom franciskanorden grundades redan på 1220-talet av den helige Franciskus själv på begäran av lekmän som ville ansluta sig till orden och leva som botgörare i Franciskus´ efterföljd. Länge kallades den Franciskus´ Tredje Orden, och dess tidigast bevarade regel är från 1289. Lekmannaorden fick snabbt många anhängare och kom även till Sverige under medeltiden. Vi vet att den heliga Birgitta uppskattade den, även om hon själv aldrig blev medlem av den.

Efter Reformationen dröjde det ända till 1900-talets slut innan OFS (Ordo Franciscanus Saecularis) återupprättades i Sverige. Det skedde på tillskyndan av den holländska minoritprovinsen, som år 1962 grundat en kommunitet i Linköping. År 1975 togs initiativet av P. Henrik Roelvink och P. Marcel Taverne att skapa det första embryot till en fraternitet genom samarbete med en grupp intresserade församlingsbor i Linköping. Det visade sig snart att önskan om anslutning fanns bland katoliker även i Uppsala, Stockholm, Göteborg och på många andra orter i Sverige. Den första fraterniteten upprättades kanoniskt i Linköping i nov. 1988 och tog namnet „Portiuncula”. Sedan dess har ytterligare tre fraterniteter upprättats: i Umeå 1996 med namnet „San Damiano”, i Uppsala-Stokholm 1998 med namnet „Broder Sol” och i Jonsered-Göteborg 2000 med namnet „Det Heliga Korset”. Ett fyrtiotal personer har avlagt eviga löften i orden, och ett tiotal förbereder sig för profess under kommande år. OFS har idag i hela världen drygt en halv miljon medlemmar.

I OFS´ infomationsfolder kan man läsa följande: „Upptagning i Sekularorden äger rum i en fraternitet med en präst eller en broder som vittne. Efter ett år som aspirant kan upptagning till kandidat ske. Löftsavläggelse kan ske efter ytterligare två år, då kandidaten fördjupar sig i det franciskanska levnadssättet genom bland annat läsning och deltagande i fraternitetens möten. Medlemmarna i Sekularorden strävar efter att förverkliga Evangeliet i sina liv. Vid löftesavläggelsen i OFS får kandidaten ett taukors som ett tecken på att ha vigt sitt liv åt Kristus i Franciskus´ anda. Medlemmarna ska genom att leva sina liv i världen verka för att utbreda den kristna tron, och detta ska ske i nära samband med Kyrkan. För Sekularorden betyder fattigdom måttlighet eller enkelhet i materiella ting. Fattigdom är inget självändamål utan leder till en livshållning, som kännetecknas av tillit till Guds kärlek och en vilja att tjäna Franciskanerna strävar efter att vara fredsstiftare och endast verkligt fridsamma människor kan stifta fred…”Det skall synas på bröderna att de är lyckliga i Gud” skrev den helige Franciskus i sin första levnadsregel, och glädjen har alltid varit ett karakteristiskt drag i ett äkta franciskanskt liv.”

Den franciskanska lekmannaorden är organiserad i lokala, regionala och nationella fraterniteter. En nationell styrelse, vars medlemmar väljs ur de lokala fraterniteterna, samordnar och beslutar om ordens angelägenheter i Sverige. Nationell föreståndare för OFS i Sverige är Yvonne Ricci (Stehag/Lund).

Kontakt:

Nationell föreståndare är Yvonne Ricci: yvonne.ricci@swipnet.se , Tel: 0413-34 446

Föreståndare för Broder Sols fraternitet i Uppsala/Stockholm är Kerstin Hedberg Nyqvist:kerstin.hedberg_nyqvist@kbh.uu.se , Tel: 0174-132 20

Föreståndare för fraterniteten Portiuncula i Linköping är Kerstin Persson: kpersson@glocalnet.se

Föreståndare för Heliga Korset fraternitet i Göteborg är Helga Pramme:nhpramme@privat.utfors.se

Föreståndare för San Damianofraterniteten i Umeå är Maria Bock: mlbock@telia.com

Andlig assistent för OFS i Sverige är P. Henrik Roelvink OFM (Vadstena). Vid sin sida har han de lokala assistenterna P. Andrzej Konopka OFMCap (Nacka) och P. Frans-Eric Larson TOR (Jonsered).