Läsrum Archive

En första svensk kapucin

Lars Skytte föddes omkring år 1610 i Nyköping där fadern, Lars Bengtsson var borgmästare. Denne blev 1614 assessor i Svea Hovrätt. Fadern förvärvade, liksom farbrodern Johan Skytte, en Read More

Vill du bli en av oss?

För att bli en kapucinbroder behöver Du villigt svara på kallelsen att tjäna Gud och människor enligt den helige Franciskus sätt att leva, enligt den franciskanska andligheten. Om Read More