Den helige pater Pio – biktstolens apostel

Här får ni lyssna om den helige Padre Pio, en kapucin broder som ofta kallas för „biktstolens apostel”; kanske blir det „en andlig impuls” för fastetiden som vi inleder på Askonsdagen (14 februari)