„Gå du och gör som han” – 15:e söndagen under

Réponse n° 258   Domaine peinture  Type d'objet tableau  Auteur / Exécutant LACOUR Pierre Père  Précision auteur Bordeaux, 1745 ; Bordeaux, 1814  Ecole France  Titre Le Bon Samaritain  Source représentation Nouveau Testament  Période 1er quart 19e siècle  Millésime 1810  Matériaux / Techniques peinture à l'huile ; toile  Dimensions H. 128 ; L. 175  Sujet représenté scène biblique (Le bon Samaritain) ; paysage (cours d'eau, vallée, feuillu, colline, village)  Inscription daté ; signé  Précision inscription Signé daté en bas à droite : LACOUR 1810  Genèse oeuvre en rapport ; reproduit en gravure    tableau gravé par l'auteur (98x162 mm) cf Ch. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes, Paris, 1854-1888, t. I, p. 281.  Statut juridique propriété de la commune ; échange ; Bordeaux ; musée des Beaux-Arts  Date acquisition 1840  N° inventaire Bx E 368 ; Bx M 5754  Dépôt / chgt affectation en dépôt ; Bordeaux ; Hôtel de Ville  Commentaire don de Pierre Lacour fils en échange de livres confiés à sa garde, abîmés ou égarés par les élèves de l'école de dessin  Ancienne appartenance Lacour fils Pierre  Bibliographie Catalogue et estimation des tableaux du Musée de la Ville de Bordeaux, Bordeaux, s.d., (p. 12, n° 351.) - [Lacour P.], Notice des tableaux et figures exposés au Musée de la Ville de Bordeaux, Bordeaux, s.d., [1850], (p. 27, n° 190.) - Lacour P., Delpit J., Catalogue des tableaux, statues, etc. du Musée de Bordeaux, Bordeaux, 1855, (p. 141, n° 192.) - Lacour P. Fils, Notes et souvenirs d'un artiste octogénaire, Bordeaux, Bibliothèque Municipale, Ms. 1605, 1858, (fol. 85.) - Lacour P., Delpit J., Catalogue des tableaux, statues, etc. du Musée de Bordeaux. Nouvelle édition revue et augmentée des acquisitions faites jusqu'à ce jour par Gué O., Bordeaux, 1862, (p. 148, n° 220.) - [Lacour P., Delpit J.], Catalogue des tableaux, statues, etc. du Musée de Bordeaux, avec un supplément de [Gué O.], 1863, (p

 

”Hör Herrens, din Guds, röst, så att du håller hans bud och stadgar (…).” sade Mose till Israeliterna vid slutet av sitt liv. Innan sin död ville Mose påminna Israeliterna om det som var det viktigaste och grundläggande i Guds lag, denna lag som Gud själv gav åt sitt folk. Denna Mose påminnelse om det väsentliga hör vi i dagens första läsning. ”Hör Herrens röst.” Med andra ord kan man säga att den som ledde det utvalda folket ut ur slaveriet i Egypten, ville innan han lämnade folket försäkra sig om att folket lyssnar på sin Gud och följer det som är Guds ord och lag.

Idag ställer många sig tvivlande inför ett påstående som detta: att man skulle kunna höra Guds röst. Det verkar som om man tror att man inte behöver lyssna till Gud överhuvudtaget.

För det första är det svårt att säga att man verkligen kan lyssna på Gud. Det kanske inte är lätt att höra vad Gud säger och framför allt inte att förstå vad Han menar. Om man vill höra Guds röst, måste man anstränga sig, åtminstone lite grann.

Och även om man lyckas att höra Guds röst, kan det hända att det som man hör inte helt och fullt uppfyller det man förväntar sig. En annan sak är, att vi inte är vana vid att på det sättet lyssna inåt, i vårt inre, för det är ju i vårt inre vi kan förvänta oss att Gud talar till oss. Då är det mycket lättare att lyssna på allt som säges på tv eller i radio. Där behöver man inte anstränga sig för att uppfatta det som sägs, allt som sägs där är lätt att ta till sig. Och det är ju också så att är det något man inte tycker om att höra i radio eller på tv, kan man alltid byta kanal. Precis som man kan välja en annan webbsida eller vända bladet i tidningen om det är något där som man inte tycker om att läsa.

Men med det som Gud säger till dig och mig, är det något annorlunda. Det går inte att stänga av Gud så att Han inte talar till oss mer. Och det som Gud säger till oss kräver också en hel del av oss. Guds röst är en sådan röst som hela tiden kallar oss till omvändelse, till detta att vi skall bli bättre människor. Och kanske blir det därför så, för många av oss, att vi placerar detta tal om Guds röst i en annan verklighet än vår egen. Vi tycker kanske att talet om Guds röst hör till fornkyrkan eller medeltiden, och inte har särskilt mycket gemensamt med 2000-talets verklighet.

Låt oss då lyssna på vad Mose svarar på sådana argument.

”Det bud som jag i dag ger dig är dig inte för svårt och är inte långt borta. Det är inte i himmelen, det är inte heller på andra sidan havet. Nej, ordet är dig mycket nära.”

Sedan Mose tid har världen förändrats, utan tvekan har den förändrats mycket. Men Gud däremot, har inte förändrats alls. Han är den samme idag som i alla tider. Och också idag vill Han, med hjälp av det Mose säger, påminna oss om att Hans ord står oss mycket nära, alltid gäller för oss. Gud vill genom sitt ord alltid vara nära oss, så att vi, varje dag, skall kunna följa Hans ord.

Ordet som riktas till oss idag finner vi i dagens evangelium. Vi kommer ihåg, att det i texten berättas om en man som ville sätta Jesus på prov. Han frågar honom om vilken väg som leder till det eviga livet. Jesus hänvisar honom till Guds lag, till Guds ord och mannen känner igen och förstår med en gång att hela Guds lag kan sammanfattas i följande ord: älska Gud och älska din nästa som sig själv. Och även vi förstår att det är i dessa ord hela Guds lag och hela Kristi förkunnelse kan sammanfattas. Men vi frågar också, liksom mannen i texten, vem som är vår nästa. Liksom mannen ställer också vi denna fråga för vi vill visa att vi är och vill förbli rättfärdiga människor. Jesus svarar på ett sådant sätt att man förstår att Han vill att vi själva skall komma till insikt om hur man är en verklig ”nästa” för sina medmänniskor.  Det som avgör är vår vilja att visa barmhärtighet mot andra.

Om vi visar barmhärtighet mot andra, mot våra medmänniskor, då visar vi också att vi betraktar dem som vår ”nästa”. Om vi inte visar denna barmhärtighet, då förblir våra medmänniskor bara någon slags främmande människor för oss.

Om vi bara går förbi dem som behöver vår barmhärtighet, utan att stanna, visa intresse och hjälpa dem, då är det så att vi inte heller betraktar dem som i verklig mening vår nästa. Idag är det inte ofta så att vi får tillfälle att agera så som den barmhärtige samariern gjorde. Vi träffar väl inte ofta någon skadad vid vägkanten, någon vars sår vi måste sköta om, men vi har många andra tillfällen att visa barmhärtighet mot vår nästa.

Att visa barmhärtighet betyder att bry sig om någon annan. Att visa barmhärtighet betyder att visa intresse. Det betyder också att agera på ett konkret sätt, att göra det som är nödvändigt för att hjälpa den andre som är i nöd. Att visa barmhärtighet betyder helt enkelt att älska sina medmänniskor, att älska vår nästa. Det är just detta Gud säger till oss i sina ord och det är dessa ord vi måste lyssna på.

Jesus säger: ”Gå du och gör som han!” Men är det så enkelt att vara barmhärtig? Är det så lätt att älska vår nästa? Istället för att lyssna på dessa Guds ord och denna Hans uppmaning att älska vår nästa, skulle vi kanske hellre, vilja ”byta kanal”, ”stänga av” Guds röst och inte längre lyssna på honom. För detta att tänka på andra, att bry sig om andra, att hjälpa andra utan att förvänta sig någon belöning, det låter främmande i dagens värld. Det låter som tomma ord som ligger långt bortom vår verklighet. Ord långt bortifrån, från himlen eller från andra sidan havet. Långt bortifrån oss omöjliga att uppfylla.

Gå du och gör som han. Jesus säger detta för Han vet att dessa ord ligger nära oss. I själva verket ligger de oss så nära att de inte är svåra att efterleva. Och det är ingen annan än Kristus själv som säger just detta: att det är möjligt att leva på det sätt som Han vill att vi skall leva. Skulle Jesus säga så om det inte vore möjligt också för oss? Den som visar sin medmänniska barmhärtighet visar också att han eller hon vill vara denna medmänniskas verkliga nästa.

Gå du och gör som han. Låt denna uppmaning från Kristus bli levande Guds ord i våra hjärtan. Gå ut kära systrar och bröder och visa era medmänniskor den barmhärtighet som Kristus vill att vi skall visa dem.

Ära vare Fadern…

Korrigering: Carl Hellmor