Förstår ni vad det är jag har gjort med er? – Skärtorsdagen

images
”Förstår ni vad det är jag har gjort med er?”
Dessa ord, som Kristus ställde till sina lärjungar, ställer Han nu också till oss. Vilket blir vårt svar? Förstår vi Hans gärning, förstår vi meningen med Hans död och Hans uppståndelse?
Lever vi efter Hans ord i vardagen– eller är vi likgiltiga och ägnar Honom blott en ringa uppmärksamhet?
Idag, skärtorsdag, inleder vi påsken. ”Triduum Sacrum” – de heliga tre påskdagarna. Påskdagarna är vår kyrkas största högtid. De är ett slags centrum för hela kyrkoåret. Alla kyrkans högtider har påsken som sin början och alla högtider vi firar under året leder oss hit – till påskens högtid.
Inför påsken, under den fyrtio dagar långa fastan, är ordet ”förberedelse” ett nyckelord. Vi ”skruvar ner” det vanliga, hektiska tempot i vår vardag och förbereder oss. Kanske är det vår bön som fördjupas, blir mer innerlig. Kanske deltar vi i en reträtt. Ofta ”förminskar” vi materiella ting i vår vardag; vi iakttar återhållsamhet i mat och dryck. Nöjen och andra ting som flyttar fokus från Kristus, ställer vi åt sidan. Allt detta gör vi för att på ett rätt och värdigt sätt kunna uppleva dessa heliga dagars innebörd.
”Vi i honom slutits samman, i hans enhet.
Låt oss bedja att vårt hjärta måtte renas
Från all tvedräkt, från all avund, från all ondska.
Så kan Herren ta sin boning mitt ibland oss.”

Orden kommer från psalm 300. När vi idag tänker på vår gemenskap kring Kristi altare, kan vi inte undgå att också tänka på de tillkortakommanden som vi bär med oss i våra liv: avund och ondska möter vi överallt omkring oss – och inte sällan bär vi själva på denna orenhet i vårt inre. I påskens tid känner vi på ett särskilt sätt behovet av rening och förnyelse i vårt trosliv. ”Rening” och ”förnyelse” – två andra nyckelord att lägga på minnet.
De flesta av oss har upplevt många påskhögtider. Vi känner liturgin – och följer den. Men finns innerligheten där? Finns viljan där att på ett annat sätt än tidigare göra just denna påsk till en tid för fördjupad gemenskap med Kristus? Har vi bestämt oss, nu idag, när vi står på tröskeln till den långa påskhögtiden – bestämt oss för att låta dessa dagar bli en avgörelsens tid – en avgörelse för Kristus, där Han blir själva hjärtslaget i vårt liv? Om inte, så är det inte för sent. Låt oss anstränga oss så att detta års påsk blir annorlunda än andra. Låt oss försöka uppleva denna påsk – ett centrum i kyrkans liv- på ett djupare, mera innehållsrikt sätt.
”Förstår ni vad det är jag har gjort med er?”
frågar Jesus efter att han tvättat lärjungarnas fötter. Och Han fortsätter med att förklara det som är innebörden i denna handling: ”Om nu jag, som är er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er”. Med dessa korta ord ger Kristus förklaringen till sitt frälsningsverk – han riktar orden till lärjungarna, men också till oss alla här idag. ”Tjänandet” är ett fjärde nyckelord för oss idag. Tjänande i sann ödmjukhet och uppriktig vilja att leva så som Gud vill att vi skall leva.
”Förstår ni vad det är jag har gjort med er?”
Kristus har stakat ut vägen för oss. Vi, som Han befriat från syndens ok genom sin egen död på korset – vi har något vi måste återgälda. Inte bara om vi har lust, om omständigheterna och tiden medger det. Vi har en skuld till Honom. För så säger Han: ”Om nu jag har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Med andra ord: vi är kallade till att leva som Kristus lär. Vi har en plikt i detta; vi har något vi måste återgälda Honom. Så skall vi leva vårt liv som kristna.
”Förstår ni vad det är jag har gjort med er?”
Det är inget lätt uppdrag Kristus ger oss. Och Jesus vet att vi behöver hans nåd och hans stöd. Därför gav Kyrkan oss sakramenten, dessa synliga tecken på Guds närvaro (jfr KKK 1131). Idag, när vi minns Kristi sista måltid med apostlarna, då minns vi prästämbetets och eukaristins instiftande. Dessa två sakrament finns här för att stödja oss, ge oss kraft i vårt Kristna uppdrag – att följa vår Mästare Kristus, att fullgöra vår ”skyldighet”.
”Förstår ni vad det är jag har gjort med er?”
Kristus har i några korta ord givit oss uppdraget och Kyrkan ger oss genom sakramenten redskapen för att rätt leva efter Hans vilja.
När vi i år firar barmhärtighetens jubelår, låt oss då ägna mer tid åt att försöka förstå just detta: vad Kristus har gjort för oss. För det är denna nåd och barmhärtighet som är själva kärnan i evangeliet. Plikt, skuld och skyldighet kan låta som hårda ord – men vi får inte glömma att allt till sist handlar om kärleken, nåden och barmhärtigheten – de yppersta av gåvor Gud gett oss. Den kristnes liv är inte kravlöst – men den kristnes liv är till brädden fyllt av kärlek. Låt oss inte glömma detta när vi nu går in i påskens tid.
”Förstår ni vad det är jag har gjort med er”?
Ära vare Fadern…

korrigering: Carl Hellmor