Jahwe – jag är den jag är. 3:e söndagen i fastan

 

jahwe

Jahwe – jag är den jag är 

Låt oss tänka tanken att vi en dag ställes mot väggen och ansättes med frågor om vår Gud.
Vem är denne Gud ni tillber? Hur ser han ut och var finns han?
Det behöver inte vara med onda avsikter man ställer oss sådana frågor om vår Herre. Inte alls! Inte heller behöver det vara för att förnedra eller förödmjuka oss, i tanke att de svar vi försöker ge skall få oss att framstå som löjliga.
Tvärtom är det så att det är högst rimligt att den som icke äger tron kanske ibland avundas oss. Han eller hon vill veta vad det är som gör att vi verkar så hoppfulla trots prövningar, att vi är så tillitsfulla trots umbäranden, att vi i bönen hittar en stilla vilopunkt när världen runtomkring oss larmar och stressar.
Så vem är då denne vår Gud och var kan man finna honom?
Det finns ett par centrala ställen i Bibeln där Gud själv ger oss svaret. Och det gör han på ett sådant sätt att vi förstår att Gud inte kan förstås med våra vanliga begrepp om till exempel seendet som bevis för någons eller någots existens.
För ingen har sett Gud.
Men Mose har kommit nära. I dagens första läsning, ur andra Mosebok, hör vi hur Gud talar till Mose ur en brinnande buske, en buske som alltså inte förtärs av elden trots att den står i full låga. På Mose ivriga fråga om vad han ska svara när folket frågar vem Gud är, säger Gud att ”Jag är den jag är. Säg åt dem att han som heter ´Jag är´ har sänt dig till dem”.
På ett annat ställe, även det ur andra Moseboken talade Gud till Mose och sade…”mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva…”. Mose fick endast se Gud på ryggen.
Ett annat välbekant ord om vem Gud är finner vi hos Paulus, i hans första brev till Timoteus.
Här skriver Paulus…”han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se….”.
Så, av det vi nu hör förstår vi att Gud är -med våra begrepp- osynlig. Vi kan inte se honom, men vi kan lära känna honom och det gör vi genom hans verk och uppenbarelser och genom Sonen, Jesus Kristus, som han gett oss.
Men om vi nu inte kan se Gud, är det ändå möjligt att försöka beskriva honom? Kan vi ändå bilda oss en föreställning om vem han är?
I de fysiska ting genom vilka han visar sig för oss, ger han oss en bild av sina egenskaper. Den brinnande busken blir på så vis en bild av Guds kraft, en eld med kraften att aldrig slockna och som därför ständigt skall brinna inom oss troende. Den brinner för att hela tiden hålla vår tro levande. Det är med vårt inre som med ugnen: om där bara finns den minsta flämtande låga håller den ändå värmen. Lågan må vara svag och flämtande, men tillåter vi oss bara att känna att den finns där, blir den en påminnelse om det nödvändiga i att vi omvänder oss till Gud. Med all vår kraft, med hela vårt hjärta och sinne.
För omvändelsen är livsviktig, i bokstavlig mening. ”Om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet”, säger Jesus i dagens evangelietext. Det kan kännas som hårda och dömande ord: utan omvändelse återstår bara döden. Men dessa ord får inte ryckas ur sitt sammanhang. I textens avslutande rader finns ju orden om att trädgårdsmästaren ger sina till synes ofruktbara träd ännu en chans, ännu väntar han ett tag på att det ska bära frukt.
Kristi påminnelse om omvändelsens nödvändighet visar på hans tålmodighet. Gud vill att varje dag under fastan ska få oss att se denna möjlighet till omvändelse. Varje ny dag ger oss också en möjlighet att bryta gamla vanor och börja på nytt, ett nytt liv som hängivna Kristi lärjungar. Låt oss därför skydda och vårda den låga som brinner inom oss, om än ibland aldrig så flämtande. Och även om vi nu inte kan se Gud, låt oss då känna kraften av hans eld i vårt inre. Låt denna eld flamma upp med kraftig låga, låt den brinna och värma för Jesu Kristi skull. ”Den som sett mig, har också sett Fadern”, säger ju Kristus. Med omvändelsen som en början, skall lågan i vårt inre sedan alltid brinna med kraft och den skall värma oss. Så på frågan om vem Gud är får vi svara: Han är den som alltid finns där. Gud ÄR och Gud FÖRBLIR. Genom Kristus har Gud visat oss hurdan hans kärlek till oss är. Och han förtröttas aldrig i försöken att leda sina lamm till det trygga hägnet: den himmelska friden och härligheten.

Ära vare Fadern…

korrigering: Carl Hellmor