reflektera över evangeliet 29 söndagen B

images

Mark 10:35-45

Vad handlade evangeliet om denna vecka? Vem talar med vem om vad?

Prestige och ära kan vara stora hinder för att vi ska lita på Gud. Varför då?

Allt tal om att ”dela Kristi lidande” – är det verkligen möjligt när det gäller?

Varför kallar Jesus sig själv för Människosonen? (Tips: Daniel bok).

Hur kan varje kristen delta i missionen så att världen ska få liv? Ge exempel!

Vad kommer först: Predika trons sanning; utföra trons gärningar?

Avsluta gärna med en bön om kraft och uthållighet i tron under veckan!

Må Gud välsigna dig och de dina!

f. Tobias  Unnerstål