Reflektera över evangeliet

the wooden rosary on the open Bible

the wooden rosary on the open Bible

Reflektera evangeliet 24 söndag B

Mark 8:27-35 – Tillsammans med några personer försök samtal kring dessa frågor. Lyssna!

Börja med att återberätta evangeliet så noga som möjligt. Det går tillsammans!

Vem säger du att Jesus är? Hur samtalar du med honom? Berätta för de andra!

Hur tror du Petrus kände sig när Jesus säger ”Håll dig på din plats, Satan”?

Är det inte ganska negativt att tala om att man ska ”förneka sig själv”? Eller?

Hur kan man uppöva en lyhördhet för Guds röst och vad har Skriften med det att göra?

Om du fått någon insikt eller impuls under samtalets gång, tacka Herren!

Herren välsigne er alla under den kommande veckan! Frid!

f. Tobias Unnerstål