Reflektera över evangeliet

personal-bible-being-read-in-jerusalem (600x400)

Reflektera evangeliet 23 söndag B

Mark 7:31-37 – Ge Guds ord en chans att tränga in i ditt liv. Inbjud en ”granne” att reflektera med hjälp av dessa punkter.

Har du varit ”döv” för Guds röst i ditt liv? Vad fick dig att ändra dig? Berätta!
Finns det en anledning till att be andra om förbön? Varför/Varför inte?

I evangeliet trotsas Jesu uppmaning att inte berätta för någon. Trotsar vi idag hans uppmaning att ”gå ut i hela världen”? Vad är det som är så svårt?
Vilka var Jesus kallad att predika för? Vilka gav han sitt liv för? Skillnad?

Be gärna tillsammans om större tillit och förtröstan.

Frid och välsignelse till er alla!

f. Tobias Unnerstål