Reflektera över evangeliet

21

Reflektera evangeliet 22 söndag B – Mark 7:1–8, 14–15, 21–23

Vad handlade evangeliet om? Kan du
återberätta det? Snälla, försök!

Är det vanligare idag att vi alltför nitiskt följer religiösa regler (botgöring på fredagar, fasta före kommunion etc) eller att vi är för slappa i tillämpandet?

Kräver Kyrkan för mycket av de troende genom Kyrkans bud t.ex. Diskutera vänligt med varandra! (Vilka är buden?)

Varför ber vi ”Herre, jag är inte värdig” innan vi tar emot kommunionen?

Vad kan vi göra för att vårt inre ska ge endast goda impulser och tankar?

Herre, låt ditt ord vara mina fötters lykta och ett ljus på min stig! Amen.

f. Tobias Unnerstål