Reflektera evangeliet – 15 söndagen under året B

12c_bibeln_och_tomas2_ma_rMark 6:7-13 – Bjud in någon mer än bara de ”vanliga” och väx tillsammans i tro, hopp och kärlek.

Alltför ofta hör vi bara läsningarna i mässan, istället för att lyssna till dem.

Har du lyssnat idag? Återberätta!

Hur kallar Gud oss människor egentligen idag? Har du hört hans röst?

Vad behöver vi för att leva vårt liv i överlåtelse till Herren? Vad är svårast att vara utan, för din del?

Vilka tecken på sann omvändelse kan vi få se i vår tid och i vårt eget liv?

Hur nödvändig är Jesus för Frälsningen? Hur viktig är den heliga Mässan? Vad mer behövs?

Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus, så vi ser hoppet, Kristus!

f. Tobias Unnerstål