Reflektera evangeliet – 14 söndagen under året B

imagesMark 6:1-6 – Ta tillfället i akt att låta dagens evangelium verkligen sjunka in och ge dig kraft till trosliv.

Återberätta gärna evangeliet du hörde under mässan. Hjälp varandra!!

Kan vi lära oss något om hur Gud verkar i våra liv genom dagens evangelium? Vad då? Kan du försöka förklara?

Jesu undervisning gav ofta upphov till förvåning. Har du blivit förvånad någon gång? På vilket sätt då?

Har du varit med om att avfärda något som är bra/sant endast p.g.a. vem som sade det? Eller tvärtom accepterat det.

Hur kommer man till himmelen? Vill du verkligen dit?

Må Herren välsigna dig och de dina under denna vecka!

f. Tobias Unnerstål