Reflektera evangeliet

4b66032c6bc9b5d9Mark 5:21-43

Låt Guds ord genomsyra ditt liv. Lär dig att lyssna till hans röst tillsammans med andra.

Utan att ha Bibeln till hands, försök att komma ihåg vad du nyss hörde.

Hur ska man förstå alla de berättelser i evangelierna om hur Jesus botar?

Kan Gud bota också idag? Har du varit med om det? Vill du berätta om det?

Behöver vi vara rädda för Guds kraft? Är du det ibland? Varför/varför inte?

Kan sjukdom vara ett sätt att lära känna Gud bättre? På vilket sätt då?

Vad menar vi när vi säger att Jesus är vår frälsare? Spelar det någon roll? Vilken?

Herre, låt oss få tacka dig i evighet!!

f. Tobias Unnerstål