Reflektera evangeliet

Reflektera evangeliet – Mark 4:26-34

Låt Guds ord verka i dig genom att tänka igenom och diskutera följande med några andra personer.

Återberätta evangeliet med egna ord. Vad handlade det om? Försök!

Är det alltid lätt att förstå Jesu liknelser? Vad kan göra det svårare för oss?

Vad innebär det att ha tro? Vilka olika betydelser har ordet? Kan man önska tro?

Hur skulle du beskriva Kyrkans roll när det gäller trons förmedlande?

Hur viktigt är det att också förstå det vi säger oss tro på? Diskutera!

Ett bra sätt att avsluta reflektionen på är att i bön försöka sammanfatta insikter och impulser som Gud kan ha gett.

”Herre, ge oss alla en större tro!”

f. Tobias Unnerstål