Reflektera Heliga Trefaldighet

Pismo-Swiete-Duch-Swiety-ewangelia-brewiarzMatt 28:16-20

Utmana dig extra denna vecka och inbjud någon som du inte pratat med förut att delta i reflektionen

Om ni hjälps åt bör det idag inte vara så svårt att återberätta evangeliet.

Vad innebär det egentligen att vara lärjunge till Jesus? Vad ligger i ordet?

Tvivlar du ibland på Herrens makt? Vad gör du för att övervinna det?

Finns det en skillnad i att följa buden och att älska Gud? Diskutera!

Försök att för den som sitter bredvid dig förklara att Gud är Treenig. Ta bara två minuter på dig.

Avsluta gärna med en liten bön om välsignelse från den Treenige Gud!

Herren välsigne er alla!

kh Tobias Unnerstål