Reflektera Pingstdagen

Reflektera Pingstdagen

– Joh 15:26-27, 16:12-15

”Och de höll samman i bön med Maria och alla lärjungarna.” Inled med en bön om förståelse.

Snälla, hoppa inte över detta att med gemensam ansträngning återberätta evangeliet. Tack!!

Hur har Anden visat sig i ditt liv? Är den helige Ande närvarande i din bön?

Hur vittnar du om Jesus för världen? Hur skulle du önska kunna vittna om honom? Kan d h Ande hjälpa till?

Både i dopet och i konfirmationen fick vi del av den helige Ande. Var i består skillnaden mellan dessa sakrament?

Borde vi vara frimodigare än vad vi är att få hjälp av d h Ande? Jfr Rom 8:26.

Veni Creator Spiritus!

 

 

kh Tobias Unnerstål