Reflektera 7 Påsksöndagen

Reflektera 7 Påsksöndagen

 

”Det blir inte en riktig söndag när man inte får reflektera över Herrens ord”. Väx tillsammans i tro.

 

Evangelium

Joh 17:11b-19

 

Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.

Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.«
 

 

Försök verkligen att tillsammans med andra återberätta evangeliet. Gick det?

Fanns det något i evangeliet som överraskade dig? Var svårt?

Hur uppfattar du det bibliska talet om ”världen”? Finns något gott i det?

Finns det en eller finns det flera sanningar? Vad menar du? Förklara!

Hur läser du Skriften? Vad menade Jesus när han talar om Skriften?

Om du under samtalet fått en god impuls till en föresats, be Herrens Ande att g dig kraft därtill!

Kom Skaparande, kom! Veni! Amen!

kyrkoherde Tobias Unnerstål (Kristus Konungens förs.)