Reflektera 6 Påsksöndagen – Joh 15:9-17

1036525565Evangelium Joh 15:9–17
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.«

Anta utmaningen att reflektera över tron tillsammans med andra, med hjälp av dessa, ganska enkla frågor

 Börja med att försöka återberätta de viktigaste orden från evangeliet?

Vem talar Jesus till? Är detta avsett också för dig?

Hur kan Bibeln vara en hjälp för oss att lära oss hur vi ”blir kvar i Jesus kärlek”?

Vad kan man göra för att växa i kärlek? Har du vuxit i kärlek? Berätta!

Vad är din relation till Jesus? Kan du beskriva den?

Avslita gärna med att be om nåden att förbli i Herrens kärlek och styrka att vara uthållig i det goda.

Må Gud välsigna dig och de dina!

kyrkoherde Tobias Unnerstål