En glädje för hela folket

sennik_dziecko
”Idag har en frälsare fötts åt er, han är Messias, Herren.” Med dessa ord uttrycker vi vår glädje över Jesu Kristi födelse. Dessa ord sammanfattar julens mysterium. Med dessa enkla ord förklaras det som är inkarnationens mysterium: att Gud blev människa. Hur skall vi någonsin förstå detta? Gud blir människa. Gud väljer att ta sin boning bland oss. Gud väljer att bli en av oss och han väljer detta för vår räddnings skull. Det som evangeliet berättar om i enkla ord är i själva verket det största av mysterier: tiden är inne för Maria att föda, hon föder sin son, lindar honom och lägger honom i en krubba. Det som evangeliet berättar om kan tyckas som en enkel, vardaglig handling för den tidens fattiga kvinnor: att föda under enkla, torftiga förhållanden. Men i denna krubba i Betlehem sker något alldeles oerhört stort och märkvärdigt, något som för alltid avgör människornas liv. För det är Guds människoblivandes hemlighet, det otänkbara, som här beskrives och sammanfattas i de enkla orden: idag är en frälsare född åt er, han är Messias, Herren.

Det är med enkla ord som Guds ankomst till världen beskrives. Och det är med enkla ord som Guds närvaro bland oss människor kan beskrivas. Gud kommer till oss och han välkomnar oss till gemenskap med sig. Guds ankomst under enkla förhållanden får en djup innebörd. Med sin ankomst uppfyller Gud de löften han en gång ger Jakob: ”Och jag skall vara med dig och skydda dig vart du än går (…). Jag kommer inte att överge dig, jag skall fullgöra det som jag har lovat” (1 Mos 28:15). Den helige Augustinus skriver vid ett tillfälle: ”Gud bestämde för sina löften en tid och en annan för att uppfylla det han hade lovat.” Och med Jesu födelse ser vi hur Gud låter sitt löfte gå i uppfyllelse.

Gud kommer inte till oss i glans och ära, makt och härlighet. Gud väljer istället att komma till oss som ett litet, värnlöst barn. Detta till trots är det ändå här vi får bevittna hur Guds löften går i uppfyllelse. Den helige Augustinus säger på ett annat ställe: ”att det verkat otroligt det som Gud har lovat: att han av dödligheten, förgängligheten, förkastelsen, svagheten, stoftet och askan en gång skulle göra människorna lika Guds änglar.” Och Gud ger oss människor en garant för detta. Inte någon furste, ängel eller ärkeängel utan sin ende son: ”Men för Gud var det inte nog att göra Sonen till vägvisare; han gjorde honom själv till vägen, så att du skulle kunna gå genom honom som leder dig, du som vandrar genom honom.”

Ängeln förkunnar för herdarna att de skall finna en stor glädje, en glädje för hela folket. För det är Messias, Frälsaren som kommit till dem. Och precis som herdarna gick till stallet för att med sina egna ögon få se Frälsaren, går nu också vi idag till Betlehem. Och vi får se hur Guds löfte gått i uppfyllelse.

Kära systrar och bröder, varje år får vi uppleva detta mysterium: Jesu Kristi födelse, Guds gåva till oss människor. Men samtidigt som Guds människoblivande är ett mysterium, så är det något mycket enkelt: Gud ger åt oss alla sin son som vår vägvisare. Men – som Augustinus säger – inte bara som vägvisaren. Gud ger oss sonen som själva vägen, den väg som leder till honom. Den trons väg, öppen för alla som har sitt slutmål i den fulla gemenskapen med Gud, i den himmelska härligheten. Med Jesu Kristi födelse har löftena om detta fått sin konkreta början.

Detta, kära vänner, är Julens innebörd. ”Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor”, som Paulus skriver. Liksom alla tidigare år när vi står invid krubban, så får vi känna hur Gud vill vara oss nära, hur han vill vara mitt ibland oss.

Låt oss därför ta emot Jesusbarnet i våra hjärtan. För genom undret i Betlehem får vi alla möjligheten att leva våra liv tillsammans med Gud, vår Fader. Därför kommer han till oss, han som är vår Herre och Frälsare, för att visa på vägen till Fadern. Han kommer till oss under enkla, fattiga förhållanden. Men i tron på honom öppnar sig rikedomen: vägen till Gud står nu öppen för oss alla. Gud har hållit det han lovat. Gud give att vi också lever våra liv i trofasthet mot honom.

Ära vare Fadern…