Kan du föda en son Jesus Kristus?

31200I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka Maria…

Jag tror inte det var sista gången Gud sänt sin ängeln till människan… att det inte var sista gången man kan svara Gud ”Ja, jag är färdig, att göra din vilja”.

Jag tror att den fjärde söndagen i advent är en tid, när Gud skickar sina änglar till oss, när Gud skickar sin ängel till dig…

Vi kan läsa första meningen på detta sätt: Idag skickar Gud sin ängel till dig… till din stad i Sverige… Är detta möjligt?

Evangeliet fortsätter: Ängeln kom till Maria och sade: »Var hälsad, Du högt benådade! Herren är med dig.«

Dessa ord säger Gud Fader till dig: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.«

Guds ord talar till dig: Jag känner dig, jag vet ditt namn, jag vet dina svårigheter och din glädje. Jag har skickat min nåd och jag är alltid med dig…

Maria blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda…

Kanske du är också förskräckt över Guds ord. Kanske tänker du att det är omöjligt att Gud känner dig eftersom du känner dig som en syndare som är ovärdig att möta Gud…

Men du kan undra vad dessa guds ord betyder: Gud Fader älskar dig och han vill träffa dig idag…

Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud…

Ängeln säger till dig: Var inte rädd, Agneta, Per Olof, Adam, Jan, Alicia, Marek Natalie… Var inte rädd!

Var inte rädd, du har funnit nåd hos Gud, du är i guds händer…

Ängel sade vidare: Maria, Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus…

Det är viktigaste mening, som Gud säger till dig idag. Denna mening förklarar målet som kan komma i ditt hjärta…

Ängel säger till dig: Du kan bli havande och föda en son Jesus Kristus…

Gud Fader vill, att Jesus blir havande i ditt hjärta. Gud Fader vill, att Du ska föda Jesus Kristus till andra som inte ännu känner honom.

Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? « Men ängeln svarade: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig…

Skulle du ställa samma fråga: Hur ska detta ske i mitt hjärta?

Ängeln svarar på samma sätt: »Helig ande skall komma över dig…

Om du verkligen vill fira Juldagen kan du stanna och svara dig själv: Vill jag ha Jesu Kristus i mitt hjärta? Vill jag föda Jesus eller visa Jesus till andra?

Två frågor och svar som kan förändra ditt liv…

Om du svarar ”ja” två gånger ber du till Gud Fader om Helige Ande, som visar dig vad ska du göra…

Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.«

Du kan också säga: »Jag är Herrens tjänarinna eller tjänare Må det ske med mig som du har sagt.«

Det är svårt att säga att jag är någons tjänare… Mitt själviska högmod skulle förnedras… Det är svårt att lita på Gud och ge honom hela sitt liv…

Du kan försöka be: »Kom Helige Ande. Jag är Herrens tjänare Må det ske med mig som du har sagt.«

Det är stor risk att dessa ord kan förändra ditt liv… Om du skulle svara ärligt på ängelns förslag…

Och ängeln lämnade henne…

Den sista lilla meningen tycker jag om, därför att den visar att ängeln har väntat på ett positivt svar… så det finns hopp att ängeln som kommer till dig också väntar… men hur länge skulle han vänta på dig?

Kom ihåg : Var inte rädd! Ty ingenting är omöjligt för Gud…