Vad som är den sanna glädjen

766-balony-kobieta-szczescieOm den sanna glädjen – Helige Franciskus av Assisi

1. Samme broder Leonard berättade på samma ställe, att den salige Franciskus en dag vid Santa Maria degli Angeli kallade på broder Leo och sade till honom: »Broder Leo, skriv.

2. Denne sade: »Jag är beredd.«

3. »Skriv, sade han, vad som är den sanna glädjen.«

4. Det kommer en budbärare och säger att alla magistrar vid universitetet i Paris har inträtt i vår orden. Skriv: detta är inte den sanna glädjen.

5. Likadant att alla prelater norr om Alperna, alla ärke­biskopar och biskopar, liksom kungarna av Frankrike och England har inträtt. Skriv: detta är inte den sanna glädjen.

6. Likadant att mina bröder har gått till de icke troende och omvänt alla till tron, eller också att jag har fått en så stor nåd från Gud att jag botar sjuka och gör många under. Jag säger dig, att den sanna glädjen inte finns i allt detta.

7. Men vad är då den sanna glädjen?

8. Jag kommer tillbaka från Perugia och anländer hit mitt på natten och det är vinter med gyttja och så kallt att isklumpar bildas nedanför habitens kanter som hela tiden slår mot benen och blodet rinner ur de sår som har uppstått.

9. Och jag kommer genomfrusen och med gyttja och is vid dörren och efter att jag länge har bultat och ropat, kommer en broder och frågar: Vem är det? Jag svarar:Broder Franciskus.Cappuccino A

10. Och då sägerhan: Gå din väg; det är inte en passande tid att komma; du får inte komma in.

11. Och när jag insisterar svarar han: Gå. Du är bara en enkel och obildad människa. Och visa dig aldrig mer här. Vi är många och så betydande att vi inte behöver dig.

12. Och jag ställer mig på nytt vid dörren och säger: För Guds kärleks skull kan ni väl ta emot mig för denna natt.

13. Och han svarar: Jag gör det inte. Gå till korsbärarnas härbärge och fråga där.

14. Jag säger dig: om jag då bevarar tålamodet och inte blir upprörd, då finns däri den sanna glädjen och den sanna dygden och själens frälsning.