Josef – en vanlig man…

JOSEF

Idag ska vi försöka se på Josef på ett nytt sätt. På Josef – som en normal man, som arbetar som snickare, som har sin trolovade som heter Maria, som har sina drömmar om framtiden…

Plötsligt visar det sig att hans fru väntar barn. Guds ord säger att Josef var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne. Det betyder att han vill rädda hennes liv, därför att i judarnas lag står skrivet, att en kvinna, som väntar barn, och som inte är gift måste dö. Josef vill rädda Maria, trots att han känner sig övergiven och bedragen. Josef är en rättfärdig och barmhärtig man…

Evangeliet berättar vidare, att Herrens ängel kommer till Josef i en dröm. Det är en märklig situation – Gud pratar med en man i en dröm… Idag skulle vi nog lugnt säga att Josef är tokig eller psykiskt sjuk.
Men, Josef känner Gud eftersom Josef är en troende jude och regelbundet besöker synagogan; så Josef vet att det inte bara är en dröm, utan Gud pratar verkligen med honom på detta sätt.

Vad säger Gud? Vi läser: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus…”

Gud säger: Josef var modig! Jag känner till denna svåra situation, jag vet om allt, jag vill att du ska lita på mig, trots att du inte förstår allt, trots att du känner dig vilsen och ensam. Jag är med dig! Var inte rädd!

Josef tar chansen… och evangeliet säger att han vaknade, och gjorde som Herrens ängel hade befallt.

Josef liknar oss – vi är också ofta rädda för olika saker och vi har glömt att vi inte är ensamma, att Gud är med oss.
När en svår situation uppstår för oss kan vi be den Helige Josef om att en starkare tro skänks till oss, att Gud ska komma ihåg att vi finns, att Gud har lösningen på våra problem.

Helige Josef hjälp oss, för att vi ska ha lösa våra problem tillsammans med Gud.
Helige Josef hjälp oss, för att vi förtröstar på Gud.
Helige Josef hjälp oss, för att vi vågar bjuda in Gud i livet… i vårt liv…