KAPUCINERNAS HISTORIA I SVERIGE

555615_uzel_verevka_shvetsiya_ukraina_1920x1080_(www.GdeFon.ru)

1985 (den 30 januari)

Generalföreståndaren, pater Flavio Carraro med sitt råd överväger möjligheten att överföra orden till Skandinavien.

1985 (maj)

Kapucinorden får en officiell inbjudan av biskop Hubertus Brandenburg att grunda en kommunitet i Sverige. Generalföreståndaren vänder sig med detta uppdrag till Warszawaprovinsen. Polska kapucinbröder tar emot inbjudan i juni 1985.

1986 (den 8 oktober)

De första kapucinbröderna Tomasz Nitkiewicz, Piotr Mucha och Jan Maslowski kommer till Sverige och bosätter sig vid Domkyrkan i Stockholm. Där hjälper de till i Polska missionen, arbetar pastoralt bland polacker samt läser svenska.

1987

Bröderna delar upp sig för att på så sätt bättre lära sig spr

1987 (den 13 november)åket. Pater Tomasz Nitkiewicz kommer till Norrköping och pater Piotr Mucha till Växjö, medan broder Jan Maslowski stannar i Stockholm.

Pater Tomasz Nitkiewicz avlider oväntat.

1987 (den 10 december)

Till Sverige kommer en ny broder, Tomasz Wojcik, som bosätter sig i Växjö.

1988 (november)

Bröderna Jan Maslowski, Tomasz Wojcik och Józef Chrzanowski, som detta år kom till Sverige, börjar arbeta i Lidköping.

1989 (den 1 januari)

Kapucinbröderna får för första gången ansvar för en församling i Sverige. I Lidköping grundas också kapucinordens första kloster i Sverige, som år 1996 flyttas till Skövde.

1993

Ytterligare en ny broder, Jan Nowosielski, kommer till Sverige.Pater Tomasz Wojcik kommer till Stockholm. Efter några månader kommer också broder Jan Maslowski, och bröderna bosätter sig i ett nytt kloster i Nacka för att lägga grunden till en ny församling där.

1994

Ytterligare två nya bröder kommer till Sverige. Till Lidköping kommer pater Marek Rubaj och pater Andrzej Konopka kommer till Stockholm. Pater Andrzej börjar sitt arbete bland de spansktalande.

1997

Till Skövde kommer en ny präst, pater Jaroslaw Daniluk.

2000

Provinsialkapitlet i Warszawa uttalar sig positivt angående planerna att vidareutveckla vår kapucinska närvaro i Sverige. I samband med det tar kapucinerna över ännu en församling i Sverige – Angered i Göteborg. Pater Józef Chrzanowski blir kyrkoherde och den kapucinska kommunitetens föreståndare där. Det kommer också nya medbröder från Polen för att hjälpa till där: pater Ryszard Zielinski och broder Slawomir Pikula. Till Stockholm kommer den 17 oktober pater Miroslaw Jankowski, som detta år avslutat sina studier på Biblicum i Rom.

2003

Ett avgörande år för kapucinernas närvaro i Sverige. En s.k. custodia, dvs. en administrativ enhet inom orden med viss självständighet i förhållande till provinsen, bildas i Sverige. Till Custodians skyddshelgon väljs den helige Franciskus av Assisi. Till Custodians förste föreståndare (custos) utnämns pater Marek Rubaj. År 2003 håller också kapucinernas Custodia i Sverige sitt första kapitel.

2004

Custodian upplever en stor glädje på grund av broder Robert Zuczkowskis prästvigning. Broder Robert är den förste kapucinbroder som har en anknytning till Sverige, eftersom han är delvis uppvuxen här. Han börjar sitt pastorala arbete som kaplan i Angered i Göteborg. Angered får också en ny kyrkoherde, pater Miroslaw Jankowski, och en ny guardian för kommuniteten, pater Jaroslaw Daniluk. I september samma år anförtror biskop Anders Arborelius OCD också själavården i Polska missionen i Göteborg åt kapucinerna. Pater Jaroslaw Daniluk utnämns till missionens rektor.

2005 (augusti)

Sverige får en ny kapucinbroder från Polen, då pater Marcin Wojciechowski kommer till Skövde. I Stockholm åtar sig bröderna arbete i ytterligare en församling, Den Heliga Familjens församling i Haninge.

 

I dag finns det tio kapucinbröder i Sverige. Bröderna i Stockholm (Nacka), Göteborg (Angered) och Skövde arbetar i första hand inom församlingarna.