Predikan Askonsdagen 2014

0ac53e9757098c2d76102f0d6fab300d

Nu må ni vända om till mig av allt ert hjärta, säger Herren, med fasta och gråt och klagan.
Ja, riv sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd om till Herren, er Gud…

Detta ord är från profeten Joel, som beskriver vad vi kan göra i fastetiden.
Vi kan vända om till herren i vårt hjärta…
vi kan men vi måste inte…

Det är svårt, men Gud ger oss i evangelium sina tre förslag.

För det första
När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig…
Vad är en allmosa? Det är inte bara pengar eller saker.
Det kan också vara din tid, som ges till andra,
för att någon ska bli lycklig över att inte vara ensam…

För det andra
När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be
sedan till din fader som är i det fördolda
Fastetiden är en speciell tid, för att vi oftare kan möta Gud.
Kanske är det tid, för att komma tillbaka till Bibeln,
till ett samtal med Gud ansikte mot ansikte, till meditation…

För det tredje
När du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar…
Det är jättebra om du vill fasta, men du måste också fundera lite på om något drar bort dig från Gud. Det är kanske: TV:n, nätet, andra människor, intressen, egoism och så vidare…
Kanske ska du fasta från de sakerna…

Varför behöver du fasta, be och ge allmosor?

Gud svarar dig genom Aposteln Paulus:
Han säger ju: När stunden var inne bönhörde jag dig, och på
frälsningens dag hjälpte jag dig. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.
Varje dag i fastetid vill Gud vara hos dig och leda dig till guds rike.